اطلاعیه پیش ثبت نام سال تحصیلی 99-98

 

جهت پیش ثبت نام، اطلاعات مورد نیاز را در قسمت های مربوط وارد کرده و روی گزینه ارسال کلیک کنید.

 

توجه

ثبت نام پیش دبستان فقط از متولدین 92 الی 93/3/31 انجام می پذیرد.

ثبت نام پایه اول فقط از متولدین 91 الی 92/3/31 انجام می پذیرد.

 

پیش ثبت نام آزمون میان پایه (پایه دوم،سوم،چهارم،پنجم،ششم) از فروردین 98 آغاز می گردد.

 

ولی گرامی با مشاهده پیغام  ثبت اطلاعات شما با موفقیت انجام شده و از ثبت مجدد اطلاعات خوداری فرمایید

پیش ثبت نام
این فیلد اجباری است.
این فیلد اجباری است.
این فیلد اجباری است.
این فیلد اجباری است.
این فیلد اجباری است.
این فیلد اجباری است.